کاربران گرامی لطفا نظرات و مشکلات خود را در زمينه رايانامه دانشگاه به آدرس پست الکترونيکی netsupport@ut.ac.ir ارسال نمایید.

SquirrelMail RoundCubeMail
SquirrelMail RoundCubeMail

پرسش و پاسخ
 

هشدار : به هر گونه نامه الکترونیکی که درخواست نام کاربری و کلمه عبور شما را دارد، پاسخ ندهید.